Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Taggar

Kärnbränsleförvaret

Grönland

Clink

Komplettering och yttrande enligt miljöbalken

Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken, Komplettering och yttrande april 2019 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle

Yttrande enligt kärntekniklagen

Yttrande enligt kärntekniklagen

Dokument   •   2019-04-04 13:58 CEST

Yttrande inför regeringsprövning, april 2019. Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen, Hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle

SKB Opinionsundersökning Östhammar 2018

SKB Opinionsundersökning Östhammar 2018

Dokument   •   2018-05-30 10:13 CEST