Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Taggar

Kärnbränsleförvaret

m/s Sigrid

Företagsledning

SFR - Forsmark

Äspölaboratoriet

Clab – Oskarshamn

Grönland

Clink

Senaste nytt

Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling AB

Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling AB

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2009 15:27 CET

Som en del av det avtal om mervärden som tidigare i år tecknades mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner har SKB bildat dotterbolaget SKB Näringslivsutveckling AB. Till vd för det nya bolaget har utsetts Stig Björne.

Påstådd korrosion inget hot mot slutförvar

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2009 13:44 CET

Måndagen den 16 november genomförde Kärnavfallsrådet ett seminarium kring kopparkorrosion där internationella experter fick möjlighet att ställa frågor kring de påstådda mekanismer kring kopparkorrosion som diskuterats på senare tid.

SKB leder utvecklingsarbete inom EU

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2009 15:15 CET

En teknisk plattform för geologisk förvaring av kärnavfall lanseras i dag i Bryssel. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har tillsammans med finska Posiva, franska Andra och tyska BMWi, lett det förberedande arbetet med plattformen och dess vision om att det år 2025 ska finnas förvar för högaktivt radioaktivt avfall i drift i Europa.

Pressinbjudan: SKB leder utvecklingsarbete inom EU

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2009 14:14 CET

En teknisk plattform för geologisk förvaring av kärnavfall lanseras den 12 november i Bryssel. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har tillsammans med finska Posiva, franska Andra och tyska BMWi, lett det förberedande arbetet med plattformen. Den lanseras i form av ett seminarium med talare från bl a Euratom, IAEA och olika organisationer involverade i kärnavfallsprogrammen i EU:s medlemsstater.

Inbjudan till pressfrukost: Möt SKB:s experter på slutförvarets barriärer

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2009 17:42 CET

Vad vet vi egentligen om det svenska urberget? Varför är bentonitlera lämplig som buffertmaterial till slutförvaret? Och vad ligger bakom valet av koppar som material för den skyddande kapseln? Torsdagen den 12 november kl 08.30 bjuder SKB in till en pressfrukost med SKB:s experter på de tre barriärerna i slutförvaret: urberget, bentonitleran och kopparkapseln.

Pressinbjudan till forskningsseminarium: Slutförvarets påverkan på samhälle och medborgare

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2009 09:51 CET

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, bjuder in till det åttonde seminariet om sitt samhällsforskningsprogram den 5-6 november på Skepparholmen konferens/krog/spa. I år sammanfattas också de fem senaste årens forskning. Forskare från bland annat KTH, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Mittuniversitetet samt Umeå och Uppsala universitet medverkar.

Pressinbjudan till forskningsseminarium: Kärnavfallsfrågan ur ett rättsligt perspektiv

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2009 16:08 CEST

Projektet "Ansvarstagande i kärnbränslecykelns slutsteg - ett rättsligt perspektiv" ingår i SKB:s samhällsforskningsprogram. Professor Per Cramér är forskningsledare och projektet genomförs vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg. Seminariet kommer att behandla de första delresultaten i projektet.

Pressinbjudan: Kärnavfall, politik och internationellt miljöskyddsarbete - välkommen till SKB:s seminarier under Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2009 16:44 CEST

Tisdagen den 30 juni arrangerar SKB två egna seminarier ombord på m/s Sigyn i Visby hamn.

SKB väljer Forsmark för slutförvaret för använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2009 14:57 CEST

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har i dag valt Forsmark som plats för slutförvaret för Sveriges använda kärnbränsle. Platsvalet har stått mellan Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun. I kärnbränsleförvaret ska allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken slutförvaras på närmare 500 meters djup.

Pressmeddelande: Samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2009 17:02 CEST

Ett långsiktigt samarbetsavtal med SKB och dess ägare kring utvecklingsinsatser i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet läggs idag fram för de två berörda kommunerna. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, planerar att under 2009 välja plats för att bygga slutförvaret för det använda kärnbränslet.

Pressinbjudan: Internationell konferens om kärnavfall

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2009 14:44 CET

Vilka utmaningar väntar Sverige och andra länder i kärnavfallsfrågan? Det är temat när ansvariga för världens kärnavfallsprogram möts vid en internationell konferens i Stockholm tisdagen den 5 maj 2009.

Pressinbjudan: Miljöminister Andreas Carlgren besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2009 14:08 CET

Fredagen den 16 januari besöker miljöminister Andreas Carlgren Svensk Kärnbränslehantering AB:s anläggningar i Oskarshamn.

Avsiktsförklaring anger inriktning för fortsatt samarbete

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2008 10:23 CET

Inför det kommande platsvalet har de aktuella kommunerna, Östhammar och Oskarshamn, gemensamt framfört att de tillsammans med SKB och SKB:s ägare vill diskutera hur mervärden kan skapas i respektive kommun. SKB och SKB:s ägare presenterar nu, efter de inledande diskussionerna, en avsiktsförklaring inför det fortsatta arbetet.

Pressinbjudan: Världsunik deponeringsmaskin invigs i Äspölaboratoriet

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2008 17:19 CET

Nu har den andra generationens deponeringsmaskin anlänt till Äspölaboratoriet, Svensk Kärnbränslehanterings underjordiska berglaboratorium norr om Oskarshamn. Onsdagen den 19 november är det dags att inviga samt namnge maskinen, som är den enda i sitt slag i världen.

Kärnavfallsfrågan ur ett samhällsperspektiv – SKB:s samhällsforskningsseminarium 13-14 november 2008

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2008 14:24 CET

Påverkar kön och ålder vår attityd till ett slutförvar för använt kärnbränsle? Hur ser svenska ungdomar på demokrati och vetenskap? Och hur påverkas kärnavfallsfrågans moraliska legitimitet av etiska värderingar? Det är några av frågorna som tas upp när Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, bjuder in till det sjunde seminariet om sitt samhällsforskningsprogram.

Miljöminister Andreas Carlgren besöker slutförvaret för radioaktivt driftavfall i Forsmark

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2008 15:43 CET

Måndagen den 10 november besöker miljöminister Andreas Carlgren Svensk Kärnbränslehantering AB:s slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR, i Forsmark.

Från problem till lösning - dokumentation från SKB:s forskningsseminarium 25 september 2008

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2008 11:29 CEST

Den 25 september anordnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett forskningsseminarium med rubriken "Från problem till lösning - forskningens villkor i en politiserad värld" med bland annat forskningsminister Lars Leijonborg som inledningstalare. Nu kan du som vill veta mer om vad som sades, vilka som medverkade etc ta del av dokumentationen från seminariet. Se bifogad pdf-fil.

Pressinbjudan: Från problem till lösning – forskningens villkor i en politiserad värld

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2008 13:47 CEST

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg inledningstalar vid SKB:s forskningsseminarium på Tekniska museet i Stockholm, torsdagen den 25 september.

Stark lokal opinion för slutförvar för använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2008 10:16 CEST

Det finns ett starkt stöd i den lokala opinionen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Stödet är som allra störst i de berörda kommunerna Oskarshamn och Östhammar, men även i kringliggande kommuner är andelen positiva i majoritet. Det visar en färsk opinionsundersökning som Synovate genomfört på SKB:s uppdrag.

Deponering av låg- och medelaktivt avfall i slutförvaret i Forsmark återupptas

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2008 13:17 CET

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har beslutat att deponeringen vid slutförvaret för låg och medelaktivt avfall i Forsmark (SFR) får återupptas.