Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Taggar

Kärnbränsleförvaret

m/s Sigrid

Företagsledning

SFR - Forsmark

Äspölaboratoriet

Clab – Oskarshamn

Grönland

Clink

Senaste nytt

Klartecken för drift av utbyggt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2008 15:53 CET

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har givit SKB drifttillstånd för den kompletta anläggningen efter utbyggnad av det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab).

SKB kompletterar redovisning om slutförvaret i Forsmark

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2007 13:45 CEST

SKB lämnar i dag in kompletterande redovisningar till Statens strålskyddsinstitut (SSI) gällande slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR) i Forsmark.

Slutförvaringen på väg mot genomförande

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2007 11:09 CEST

SKB lämnar i dag in sitt senaste forskningsprogram (Fud -07) till Statens kärnkraftinspektion (SKI). Av programmet framgår att metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle nu är så utvecklad att tillståndsprövning kan påbörjas. Vidare är lokaliseringsarbetet i sitt slutskede och SKB planerar att välja plats för slutförvaret 2009.

Fortsatt stöd i Oskarshamn och Östhammar för slutförvar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2007 10:27 CEST

En nyligen genomförd opinionsundersökning visar på ett fortsatt stöd för SKB:s arbete i Oskarshamn och Östhammar, där platsundersökningar genomförts inför ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Klartecken för ombyggnation i mellanlager för använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2007 16:12 CEST

Statens kärnkraftinspektion har godkänt SKB:s förslag på ny teknisk lösning i den transportkanal som binder samman de befintliga och de nya förvaringsbassängerna i mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Arbetet med att bygga om transportkanalen kan därmed påbörjas och beräknas vara klart i augusti 2007.

Nytt laboratorium för forskning om slutförvar

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2007 11:42 CEST

Idag invigs SKB:s nya bentonitlaboratorium vid Äspö norr om Oskarshamn. Det nya laboratoriet utgör ett komplement till Äspölaboratoriet där SKB under de senaste tio åren forskat om det kommande slutförvaret för använt kärnbränsle.

SKB har tagit över driften av Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2007 17:22 CET

SKB har hittills varit tillståndshavare och anläggningsägare av mellanlagret Clab. Driften har dock skötts av OKG Aktiebolag på entreprenad. Vid årsskiftet tog SKB över driften av mellanlagret i egen regi.

SKB ansöker om att kapsla in använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2006 14:08 CET

SKB lämnar i dag in en ansökan till Statens kärnkraftinspektion (SKI) om en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Lovande resultat från berggrundsundersökningar – men mer data behövs

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2006 12:14 CET

SKB lämnar i dag en preliminär säkerhetsanalys, som belyser den långsiktiga säkerheten på de platser som undersöks inför ett slutförvar, till SKI.

Fortsatt samarbete mellan Posiva och SKB

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2006 13:48 CEST

Starkt lokalt stöd för slutförvaring

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2006 13:12 CEST

Internationell kärnavfallskonferens i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2003 15:14 CET

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) står den 8-9 december som värd för en internationell konferens om geologisk förvaring av kärnavfall.