Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Taggar

Kärnbränsleförvaret

m/s Sigrid

Företagsledning

SFR - Forsmark

Äspölaboratoriet

Clab – Oskarshamn

Grönland

Clink

Senaste nytt

Nytt laboratorium för forskning om slutförvar

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2007 11:42 CEST

Idag invigs SKB:s nya bentonitlaboratorium vid Äspö norr om Oskarshamn. Det nya laboratoriet utgör ett komplement till Äspölaboratoriet där SKB under de senaste tio åren forskat om det kommande slutförvaret för använt kärnbränsle.

SKB har tagit över driften av Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2007 17:22 CET

SKB har hittills varit tillståndshavare och anläggningsägare av mellanlagret Clab. Driften har dock skötts av OKG Aktiebolag på entreprenad. Vid årsskiftet tog SKB över driften av mellanlagret i egen regi.

SKB ansöker om att kapsla in använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2006 14:08 CET

SKB lämnar i dag in en ansökan till Statens kärnkraftinspektion (SKI) om en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Lovande resultat från berggrundsundersökningar – men mer data behövs

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2006 12:14 CET

SKB lämnar i dag en preliminär säkerhetsanalys, som belyser den långsiktiga säkerheten på de platser som undersöks inför ett slutförvar, till SKI.

Fortsatt samarbete mellan Posiva och SKB

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2006 13:48 CEST

Starkt lokalt stöd för slutförvaring

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2006 13:12 CEST

Internationell kärnavfallskonferens i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2003 15:14 CET

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) står den 8-9 december som värd för en internationell konferens om geologisk förvaring av kärnavfall.