Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Taggar

Kärnbränsleförvaret

m/s Sigrid

Företagsledning

SFR - Forsmark

Äspölaboratoriet

Clab – Oskarshamn

Grönland

Clink

Tag / kärnavfallsavgift

SKB kommenterar avgiftsförslag: ”Viktigt för robustheten i systemet med långsiktighet”

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2014 17:30 CEST

– Styrkan i det svenska finansieringssystemet är att det är robust och långsiktigt, och just långsiktigheten är viktig att värna framgent. Det säger Christopher Eckerberg, vd för SKB, i en kommentar till Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgift som presenterades tidigare idag.