Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Avsiktsförklaring anger inriktning för fortsatt samarbete

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2008 10:23 CET

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, planerar att under 2009 välja plats för det framtida slutförvaret för använt kärnbränsle. Inför det kommande platsvalet har de aktuella kommunerna, Östhammar och Oskarshamn, gemensamt framfört att de tillsammans med SKB och SKB:s ägare vill diskutera hur mervärden kan skapas i respektive kommun. SKB och SKB:s ägare presenterar nu, efter de inledande diskussionerna, en avsiktsförklaring inför det fortsatta arbetet.

- Oskarshamns och Östhammars kommuner har under lång tid gjort, och gör alltjämt, en viktig insats för hela Sverige genom att ta ett nationellt ansvar i kärnavfallsfrågan, säger SKB:s vd Claes Thegerström.

- Den avsiktsförklaring som vi och våra ägare nu presenterar anger viljeinriktningen för det fortsatta arbetet med utvecklingsinsatser för mervärden. Vi har en konstruktiv dialog med kommunerna och en gemensam utgångspunkt är att utveckla satsningar som är bra för dem såväl som för SKB och SKB:s ägare.

Huvudsyftet med avsiktsförklaringen är att ange inriktningen för hur SKB och dess ägare genom lämpliga insatser som är till gagn för alla parter kan tillföra mervärden till respektive kommun. I Oskarshamn och Östhammar har SKB och SKB:s ägare anläggningar som ska drivas i flera decennier framöver. SKB planerar dessutom utbyggnader i båda kommunerna. I Östhammar ska Slutförvaret för radioaktivt driftavfall, SFR, byggas ut och i Oskarshamn planeras bygge av en inkapslingsanläggning för det använda bränslet. I en av kommunerna ska även slutförvaret för kärnbränslet byggas. Det ligger därför i SKB:s och SKB:s ägares intresse att det finns väl fungerande lokalsamhällen, ett mångsidigt näringsliv och goda möjligheter att attrahera kvalificerad personal i båda dessa kommuner, oavsett till vilken av dem slutförvaret lokaliseras.

I bilagan till avsiktsförklaringen anges flera exempel på möjliga mervärdesområden, där bland annat utvecklade besöksanläggningar, stöd till näringslivsutveckling, satsningar på utbildning och kompetensutveckling samt särskilda satsningar inom energiområdet nämns.

Arbetet med utvecklingsinsatser för mervärden inleds redan nu i höst och under en första fas är arbetet inriktat på att konkretisera de föreslagna insatserna samt att ta fram ett ramavtal för det fortsatta arbetet och genomförandet. Arbetet ska också förankras hos olika aktörer som kan komma att vara en del av förverkligandet så att möjligheterna till genomförande av de olika förslagen förstärks. Denna första fas ska vara klar i slutet av mars 2009.

Efter platsvalet följer en andra fas som inriktas på att vidareutveckla och bedöma vilka mervärdessatsningar som bör prioriteras. Denna fas ska vara avslutad senast i slutet av nästa år.

Avsiktsförklaringen i sin helhet inklusive bilagan med möjliga mervärdesområden bifogas detta pressmeddelande.

Mer information: Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15, Jessica Alsenlid Otterstål, pressinformatör SKB, 08-459 85 27, 070-242 07 27

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.