Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Forskning och utvecklingsprogram i ny skepnad

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 09:34 CEST

Anders Ström

Teknikutveckling och avveckling av kärntekniska anläggningar står i fokus i SKB:s program för forskning och utveckling, Fud 2016, som nu lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Efter en omfattande remisshantering kommer programmet till regeringen för beslut under nästa höst.

Inlämnandet av programmet för forskning, utveckling och demonstration, det så kallade Fud-programmet sker i ett läge där SKB har två pågående tillståndsärenden hos myndigheten, ett för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle och ett för utbyggnaden av SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.

- Vi har kommit långt i båda dessa tillståndsärenden och i Fud-program 2016 utvecklar vi handlingsplanen och beskriver de insatser som återstår för att kunna uppföra och ta dessa anläggningar i drift. Fud-progammen är en viktig del av samhällets granskning av SKB:s arbete, säger Anders Ström som är koordinerande programchef på SKB.

I samband med att regeringen godkände föregående program (Fud 2013) ställdes särskilda krav på att kommande program skulle vara tydligare och mer strukturerade samt klargöra hur forsknings- och utvecklingsåtgärder planeras, motiveras och utvärderas utifrån lagkraven. Därför har det nu inlämnade programmet ny form och ny struktur.

- Vi har kopplat alla insatser till den stegvisa beslutsprocessen som styr hur nya anläggningar utvecklas och tas i drift. De tekniska lösningarna detaljeras allt eftersom processen fortskrider. Det här har vi försökt förtydliga i Fud-program 2016, förklarar Anders Ström.

En ny faktor som påverkar SKB:s planering är de beslut som tagits om att ta de äldsta reaktorerna i Oskarshamn och Ringhals ur drift tidigare än avsett. Detta har påverkat SKB:s planering på flera sätt, bland annat har avvecklingsfrågorna blivit alltmer aktuella att lösa. Detta blir tydligt i Fud-program 2016 där avveckling av kärntekniska anläggningar har fått ett större fokus

- Det har väckt frågor kring mellanlagring både för det använda kärnbränslet och det låg- och medelaktiva avfallet, vilket hanteras i Fud 2016, säger Anders Ström.

Läs gärna mer om Fud här.

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.