Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Fortsatt svensk-finskt samarbete kring slutförvaring av kärnavfall

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2011 14:36 CEST

SKB och det finska systerbolaget Posiva har tecknat ett nytt treårigt avtal för fortsatt samarbete inom metod- och utvecklingsarbetet för slutförvaring av använt kärnbränsle. Genom detta samarbete kan de bägge företagen effektivisera resurserna både inom inkapslings- och slutförvarsteknik.

Sverige och Finland hör till de länder som kommit längst både avseende teknik för och lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ett fortsatt samarbete mellan de bägge bolagen SKB och Posiva är naturligt eftersom både Sverige och Finland tänker använda samma metod.

Avtalet är ett ramverk för det samarbete som sker bland annat inom teknikutveckling och forskning, med fokus på kopparkapseln, buffertutveckling och undersökningsteknik.

– Att bolagen tar del av varandras teknikutveckling och även genomför utveckling gemensamt innebär både ett effektivt resursanvändande och ett bättre slutresultat, säger SKB:s vd Claes Thegerström.

– Det nära samarbete som Posiva och SKB har haft genom åren har varit till stor nytta för bägge parter och det är naturligt att det fortgår nu när bägge ländernas program kommer allt närmare sitt slutmål, säger Reijo Sundell, vd på Posiva.

SKB lämnade tidigare i år in tillståndsansökningar om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn till Strålsäkerhetsmyndigheten samt mark- och miljödomstolen i Stockholm, som nu har inlett sin granskning av ansökningarna. Vid ett positivt regeringsbeslut 2014 räknar SKB med att ta slutförvaret i drift 2025.

I Finland är såväl metod som plats redan bestämd och i Olkiluoto pågår sedan 2004 byggandet av den forskningsanläggning som senare ska bli en del av själva slutförvaret. Under 2012 kommer Posiva att lämna in sin tillståndsansökan och de räknar sedan med att ta slutförvaret i drift runt år 2020.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15
Jessica A Otterstål, pressekreterare SKB, 08-459 85 27, 070-242 07 27

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.