Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Inbjudan till pressfrukost: Möt SKB:s experter på slutförvarets barriärer

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2009 17:42 CET

Vad vet vi egentligen om det svenska urberget? Varför är bentonitlera lämplig som buffertmaterial till slutförvaret? Och vad ligger bakom valet av koppar som material för den skyddande kapseln?

I juni 2009 valde Svensk Kärnbränslehantering, SKB, Forsmark som plats för att slutförvara det använda kärnbränslet. I slutet av 2010 kommer SKB att ansöka om att få bygga förvaret. Nu bjuder SKB in till en pressfrukost med SKB:s experter på de tre barriärerna i slutförvaret: urberget, bentonitleran och kopparkapseln.

Tid: Torsdagen den 12 november kl 09.00 till ca 10.30. Frukost finns från kl 08.30.
Plats: SKB:s huvudkontor, Blekholmstorget 30, Stockholm
Medverkande: Raymond Munier (geologi), Patrik Sellin (bentonit) och Christina Lilja (kopparkapseln).

Ta chansen att uppdatera dig om en av vår tids viktigaste miljöfrågor - föranmäl dig till press@skb.se.
SKB:s metod:

I den svenska metoden för att slutförvara det använda kärnbränslet bygger den långsiktiga säkerheten på tre barriärer: urberget, bufferten av bentonitlera och den skyddande kopparkapseln. Barriärerna fungerar var och en för sig, men stödjer också varandras funktion.

Bergets uppgift i slutförvaret är att isolera avfallet från människa och miljö. Det ska ge kapseln och bufferten av bentonitlera en stabil kemisk miljö och skydda dem från sådant som händer på markytan.

Bentonitleran ska fungera som en buffert mellan deponeringshålets väggar och kopparkapseln. Bufferten dämpar både mekaniska rörelser och kemiska förändringar i berget och hindrar transport av ämnen till och från kapseln.

Kopparkapseln, med ett yttre hölje av fem centimeter ren koppar och en insats av gjutjärn, är konstruerad för att stå emot både korrosion av olika slag och de mekaniska krafter som kan uppstå till följd av rörelser i berget.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB
08-459 84 83, 070-269 91 15, jimmy.larsson-hagberg@skb.se

Svensk Kärnbränslehantering AB,
Postadress Box 250, 101 24 Stockholm,
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00, Fax 08-579 386 10

Bifogade filer

PDF-dokument