Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Investeringsstöd till tankställe för biogas i Oskarshamn

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2011 16:18 CEST

Styrgruppen för mervärdesavtalet har beslutat att bidra med ett investeringsstöd om fem miljoner kronor till ett tankställe för biogas i Oskarshamns kommun. Oskarshamns Energi kommer att ansvara för att tankstället etableras.

– Vi hoppas att detta kommer att bidra till fler vågar köpa biogasbilar i Oskarshamn och på sikt lägre koldioxidutsläpp i Oskarshamn, säger Claes Thegerström, vd för SKB.


Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om 1,5 till två miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.


För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 070-269 91 15
Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun, 070-523 38 85

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.