Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Kärnavfallet hanteras säkert – i dag och i framtiden

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2005 16:54 CEST

I dag har Vänersborgs Miljödomstol lämnat sitt yttrande angående ansökan om befintlig och framtida verksamhet vid Ringhals kärnkraftverk. SKB anser att yttrandet ger en felaktig bild av hur kärnavfallsfrågan hanteras i Sverige.

Det finns i dag ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall i drift i Forsmark sedan 1988. Det använda kärnbränslet förvaras i ett mellanlager i Oskarshamns kommun sedan 1985, innan det enligt planerna ska slutförvaras i urberget.

– Vi tar hand om kärnavfallet på ett säkert sätt i dag och det är vårt uppdrag att se till att det hanteras säkert även i framtiden. Den metod som vi har utvecklat skyddar miljö och människors hälsa, säger Saida Laârouchi Engström, chef för miljökonsekvensbeskrivningar på SKB.

Efter cirka 25 års forskning är frågan om slutförvaringen av det använda kärnbränslet inne i ett genomförandeskede. I enlighet med regeringens beslut 2001 genomförs nu platsundersökningar i Östhammars och Oskarshamns kommuner, med KBS-3- metoden som planeringsförutsättning. Metoden innebär att avfallet kapslas in och slutförvaras i urberget på cirka 500 meters djup.

Undersökningarna har hunnit halvvägs, och resultaten är lovande på båda platser.
SKB räknar med att kunna ansöka om lokalisering av en inkapslingsanläggning 2006 och ett slutförvar 2008. Myndigheterna SKI och SSI genomför löpande tillsyn av SKB:s verksamhet och vart tredje år granskas arbetet också av regeringen.Saida Laârouchi Engström, chef för miljökonsekvensbeskrivningar, 08-459 8512, 070-374 4099 eller Anni Bölenius, presschef, 08-459 8587, 070-567 6704

Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 58 64, 102 40 Stockholm
Telefon 08-459 84 00, Fax 08-661 57 19
www.skb.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.