Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Liggande kopparkapslar prövas i EU-försök på Äspö

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2004 00:00 CET

Ett nytt försök i Äspölaboratoriet startar för att demonstrera och utvärdera liggande placering av kopparkapslarna i berget. SKB har under många år studerat möjligheten att placera kopparkapslar liggande i stället för stående i ett djupförvar. Liggande kapslar bedöms innebära mindre uttag av berg
och är därför miljömässigt och ekonomiskt intressant. Försök med stående kapslar pågår redan i laboratoriet. Det fullskaliga demonstrationsförsöket kommer att pågå fram till år 2007.

Resultatet av teknikutveckling, demonstration samt säkerhetsanalys kommer att redovisas i SKB:s Fud-program 2007 (forskning, utveckling och demonstration).
Försöket delfinansieras av EU i ett projekt som heter Esdred (Engineering Studies and Demonstrations of Repository Designs), som ingår i EU:s sjätte ramprogram för forskning och utveckling.

Arbetet i Äspölaboratoriet är indelat i två faser där den första nu har startat och kommer att pågå fram till 2005. Under denna period ska tekniken för liggande kapslar utvecklas och de tekniska utredningar som krävs genomföras. Under nästa
fas sker tester samt analyser av den långsiktiga säkerheten.
– Konceptet bygger på samma barriärprinciper som SKB utvecklat i cirka tjugo års tid: kopparkapsel, omgivande bentonitlera och urberg. Försöket ska ge svar på om de tekniska och långsiktiga säkerhetsmässiga kraven kan uppfyllas med liggande kapslar, säger Christer Svemar, chef på Äspölaboratoriet.

SKB planerar att lämna in sin ansökan för ett djupförvar år 2008. Ansökan kommer att baseras på stående kopparkapslar. Ett eventuellt byte till liggande kapslar kommer att ske efter ansökan och kan då ses som en vidareutveckling av grundmetoden.

Mer information:
Erik Lindgren, projektledare KBS-3H, 08-459 85 52, 070-200 87 06,
Christer Svemar, chef Äspölaboratoriet, 0491-76 78 06, 070-397 11 18
Anni Bölenius, presschef, 08-459 85 87, 070-567 67 04

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.