Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Lovande resultat i både Oskarshamn och Forsmark

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2005 13:14 CET

SKB:s provborrningar för ett djupförvar av kärnavfall har nu kommit halvvägs både i Oskarshamn och Forsmark och resultaten är lovande. Allt tyder på att berget har egenskaper som är lämpliga för ett djupförvar och att det därmed finns två platser med goda förutsättningar att uppfylla säkerhetskraven.

Avsikten är att efter en samlad utvärdering välja en av dessa platser. En ansökan om att få bygga djupförvaret på den plats som väljs väntas lämnas in år 2008.

Platsundersökningarna startade 2002 och har hittills koncentrerats på att kontrollera att grundläggande krav på berget kan uppfyllas. Det måste t ex finnas tillräckligt avstånd till större sprickzoner, och ändå tillräckligt utrymme för förvaret inom den bergformation som man identifierat som mest intressant. Det får inte heller finnas malmförande bergarter som kan bli av intresse för gruvdrift.

Inför de fortsatta undersökningarna har SKB nu gjort prioriteringar bland de undersökta områdena på respektive ort. Därmed är de områden som är mest intressanta för ett djupförvar identifierade.

– Vi har nu kommit så långt att vi preliminärt kan säga att båda undersökningsorterna ser lovande ut vad gäller dessa grundläggande krav. Nu går vi vidare i de prioriterade områdena för att ta fram allt underlag som behövs för en samlad analys av säkerheten och en helhetsvärdering av platserna, säger Olle Olsson, chef för platsundersökningarna.

Parallellt med provborrningarna pågår även andra utredningar i syfte att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt belysa etableringsförutsättningar ur ett samhällsperspektiv.


Mer information: Olle Olsson, chef för platsundersökningar, 08-459 84 05, 070-565 22 64, Anni Bölenius, presschef, 08-459 85 87, 070-567 67 04

Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 58 64, 102 40 Stockholm
Telefon 08-459 84 00, Fax 08-661 57 19
www.skb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.