Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Missvisande rapportering kring kopparkorrosion

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2011 11:21 CET

En ny forskningsrapport författad av forskaren och korrosionsexperten Digby MacDonald vid Pennsylvania State University i USA bekräftar den analysmetod SKB valt för att värdera kapselns hållbarhet i slutförvaret av använt kärnavfall. Uppgifter i media om motsatsen är således missvisande.

Professor MacDonald skriver bland annat i rapportens sammanfattning att “The findings of this Phase I work are generally in accord with the stated positions of SKB”, och stödet återfinns på flera ställen i rapporten.

– Det är förstås glädjande att de ståndpunkter vi hävdat i den här diskussionen återigen bekräftas av en internationell forskare, säger Saida Laârouchi Engström, avdelningschef på SKB.

Rapporten går igenom olika korrosionsprocesser som kan äga rum i slutförvaret och under vilka förutsättningar dessa kan ske. Resultaten ligger helt i linje med de forskningsresultat som SKB har presenterat. MacDonalds genomgång bekräftar SKB:s ståndpunkt: att det tack vare barriärerna runt kapseln blir transporten av korrosiva ämnen fram till kapseln, eller borttransport av korrosionsprodukter, som avgör i vilken omfattning kapslarna kan korrodera. Slutsatserna är desamma som SKB:s nämligen att det är främst mängden sulfid som kan nå kapseln som avgör dess hållbarhet.

I rapporten konstateras att även om man kan hitta teoretiskt stöd för den mekanism som förts fram av några forskare vid KTH, att koppar kan korrodera i syrefritt vatten, så förutsätter detta mycket lågt vätgastryck och låga halter av kopparjoner i vattnet. Gränserna är så låga att de möjligtvis kan uppnås i ett experiment i laboratoriemiljö men är inte av betydelse under de förhållanden som råder i slutförvaret.

SKB har etablerat ett experiment i samarbete med Ångströmlaboratoriet i Uppsala med en referensgrupp där bland annat de aktuella forskarna från KTH ingår för att se om resultaten kan upprepas i laboratoriemiljö.

I rapporten finns dessutom en kommentar kring att barriärsystemet innebär så långsam transport av ämnen till och från kapseln. Där ifrågasätter MacDonald, om än i retoriska ordalag, användandet av koppar som onödigt ädelt material eftersom det är dyrare än till exempel stål.

– Säkerheten är SKB:s främsta prioritet, och vi ser därför inget problem med att säkerheten i slutförvaret eventuellt är överdimensionerat. När vi lämnar in ansökan kommer den att bygga på den lösning med tre barriärer som vi forskat om och utvecklat under lång tid. I vår analys av den långsiktiga säkerheten tar vi hänsyn till alla processer som skulle kunna påverka kapselns hållbarhet, avslutar Saida Laârouchi Engström.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.