Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Taggar

Kärnbränsleförvaret

m/s Sigrid

Företagsledning

SFR - Forsmark

Äspölaboratoriet

Clink

Media no image

Pressinbjudan: Från problem till lösning – forskningens villkor i en politiserad värld

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2008 13:47 CEST

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg inledningstalar vid SKB:s forskningsseminarium på Tekniska museet i Stockholm, torsdagen den 25 september.

Media no image

Stark lokal opinion för slutförvar för använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2008 10:16 CEST

Det finns ett starkt stöd i den lokala opinionen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Stödet är som allra störst i de berörda kommunerna Oskarshamn och Östhammar, men även i kringliggande kommuner är andelen positiva i majoritet. Det visar en färsk opinionsundersökning som Synovate genomfört på SKB:s uppdrag.

Media no image

Deponering av låg- och medelaktivt avfall i slutförvaret i Forsmark återupptas

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2008 13:17 CET

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har beslutat att deponeringen vid slutförvaret för låg och medelaktivt avfall i Forsmark (SFR) får återupptas.

Media no image

Klartecken för drift av utbyggt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2008 15:53 CET

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har givit SKB drifttillstånd för den kompletta anläggningen efter utbyggnad av det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab).

Media no image

SKB kompletterar redovisning om slutförvaret i Forsmark

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2007 13:45 CEST

SKB lämnar i dag in kompletterande redovisningar till Statens strålskyddsinstitut (SSI) gällande slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR) i Forsmark.

Media no image

Slutförvaringen på väg mot genomförande

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2007 11:09 CEST

SKB lämnar i dag in sitt senaste forskningsprogram (Fud -07) till Statens kärnkraftinspektion (SKI). Av programmet framgår att metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle nu är så utvecklad att tillståndsprövning kan påbörjas. Vidare är lokaliseringsarbetet i sitt slutskede och SKB planerar att välja plats för slutförvaret 2009.

Media no image

Fortsatt stöd i Oskarshamn och Östhammar för slutförvar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2007 10:27 CEST

En nyligen genomförd opinionsundersökning visar på ett fortsatt stöd för SKB:s arbete i Oskarshamn och Östhammar, där platsundersökningar genomförts inför ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Media no image

Klartecken för ombyggnation i mellanlager för använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2007 16:12 CEST

Statens kärnkraftinspektion har godkänt SKB:s förslag på ny teknisk lösning i den transportkanal som binder samman de befintliga och de nya förvaringsbassängerna i mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Arbetet med att bygga om transportkanalen kan därmed påbörjas och beräknas vara klart i augusti 2007.

Media no image

Nytt laboratorium för forskning om slutförvar

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2007 11:42 CEST

Idag invigs SKB:s nya bentonitlaboratorium vid Äspö norr om Oskarshamn. Det nya laboratoriet utgör ett komplement till Äspölaboratoriet där SKB under de senaste tio åren forskat om det kommande slutförvaret för använt kärnbränsle.

Media no image
Media no image

SKB har tagit över driften av Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2007 17:22 CET

SKB har hittills varit tillståndshavare och anläggningsägare av mellanlagret Clab. Driften har dock skötts av OKG Aktiebolag på entreprenad. Vid årsskiftet tog SKB över driften av mellanlagret i egen regi.

Media no image

SKB ansöker om att kapsla in använt kärnbränsle

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2006 14:08 CET

SKB lämnar i dag in en ansökan till Statens kärnkraftinspektion (SKI) om en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Media no image

Lovande resultat från berggrundsundersökningar – men mer data behövs

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2006 12:14 CET

SKB lämnar i dag en preliminär säkerhetsanalys, som belyser den långsiktiga säkerheten på de platser som undersöks inför ett slutförvar, till SKI.

Media no image

Fortsatt samarbete mellan Posiva och SKB

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2006 13:48 CEST

Media no image

Starkt lokalt stöd för slutförvaring

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2006 13:12 CEST

Media no image
Media no image
Media no image
Media no image
Media no image