Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Pressmeddelande: Samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 17:02 CEST

Ett långsiktigt samarbetsavtal med SKB och dess ägare kring utvecklingsinsatser i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet läggs idag fram för de två berörda kommunerna. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, planerar att under 2009 välja plats för att bygga slutförvaret för det använda kärnbränslet.

Avtalet innebär att SKB och dess ägare kommer att göra utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar som ska skapa mervärden för kommunerna om totalt två miljarder kronor. Satsningarna ska samtidigt gynna SKB:s och dess ägares verksamheter. Ca 20 procent av detta skall falla ut under perioden 2010 till 2015 och resterande del under slutförvarets uppförande och drift. SKB:s ägare är Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag samt E.ON Kärnkraft Sverige AB. Merparten av dessa insatser kommer att ske när SKB erhållit tillstånd att uppföra en slutförvarsanläggning för det använda kärnbränslet. Satsningarna kan till exempel handla om utbildning, företagande och infrastruktur.

SKB har redan i dag verksamhet i båda kommunerna som kommer att drivas lång tid framöver. I Oskarshamn finns mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, samt forskningsanläggningarna Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. I Östhammar ligger slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Dessutom finns OKG:s och Forsmarks kärnkraftverk i Oskarshamn respektive Östhammar med SKB:s ägare som huvudägare, verksamheter som också under lång tid kommer att vara beroende av ett väl utvecklat lokalt näringsliv

- Genom att träffa denna överenskommelse vill vi tillsammans bidra till utvecklingen av de kommuner som tar ett stort ansvar i en nationellt viktig fråga och deras lokala näringsliv. Därmed stärker vi också förutsättningarna för våra och våra ägares verksamheter i dessa båda kommuner, säger Claes Thegerström, vd SKB.

Samarbetsavtalet beskriver den samlade ambitionsnivån och ger exempel på områden som är aktuella för kommande utvecklingsinsatser. Avtalet är preliminärt och kommer att behandlas av styrelserna för SKB, dess ägare och kommunfullmäktige. Efter fattat beslut kommer SKB att tillsammans med kommunerna utse en gemensam styrgrupp för att leda det fortsatta arbetet. Enligt samarbetsavtalet kommer fördelningen av dessa satsningar att bli cirka 75 procent i den kommun som inte väljs för lokalisering av slutförvaret, medan resterande 25 procent hamnar i den valda kommunen.

- När SKB:s och ägarnas styrelser samt respektive kommunfullmäktige fattat beslut om samarbets¬avtalet och platsvalet är gjort av SKB kommer arbetet att gå vidare med att ta fram underlag för beslut om kommande utvecklingsinsatser, säger Claes Thegerström.

I sommar avgörs frågan om var slutförvaret för använt kärnbränsle ska byggas. Inför detta har företrädare för kommunerna drivit frågan om satsningar oavsett vem som får slutförvaret. Detta ser SKB och SKB:s ägare som positivt.

De parter som ska teckna avtalet är SKB, Östhammars och Oskarshamns kommuner, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Vattenfall AB, Forsmark Kraftgrupp AB samt OKG Aktiebolag.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, tf presschef SKB,
08-459 84 83, 070-269 91 15, jimmy.larsson-hagberg@skb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.