Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Projekteringsarbete för inkapslingsanläggningen Clink inleds

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 08:50 CEST

SKB påbörjar systemkonstruktion och säkerhetsredovisning för den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn.

SKB befinner sig just nu i tillståndsprövning enligt kärntekniklagen och miljöbalken för det svenska systemet (KBS-3) för hanteringen av det svenska radioaktiva avfallet. En del i ansökan är att få uppföra en integrerad anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle (Clink) i Oskarshamn, bestående av den nuvarande anläggningen Clab och en ny anläggningsdel för inkapsling av använt kärnbränsle.

Att kapsla in det använda kärnbränslet i kopparkapslar är en viktig skyddsbarriär i SKB:s metod för en säker slutförvaring av använt kärnbränsle.

– Under förutsättning att SKB:s tillståndsansökan godkänns i alla instanser och bygglovet beviljas skulle byggstart av Clink kunna äga rum någon gång i början av 2020-talet. Därför behöver vi redan nu göra ett inledande projekteringsarbete, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Det aktuella uppdraget är att ta fram en systemkonstruktion för inkapslingsanläggningen och en säkerhetsredovisning som skall ligga till grund för den fortsatta prövningen hos strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Systemkonstruktionen är uppdelad i fem uppdragsdelar som handlas upp av tre leverantörer: Babcock Noell GmbH (BNG), Sweco Industry AB och Vattenfall.

BNG anlitas för arbeten med processen för inkapsling av bränsle i kopparkapsel för leverans till slutförvaret, Sweco Industry AB för arbeten med bygg och tekniska system, säkerhet och säkerhetsrelaterade system samt säkerhetsanalyser. Vattenfall AB anlitas för den preliminära säkerhetsredovisningen.

Projektet kommer att pågå under 3 års tid med start juni 2017. Den samlade upphandlade kontraktssumman uppgår till ca 400 MSEK.

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.