Pressmeddelande -

SKB kommenterar avgiftsförslag: ”Viktigt för robustheten i systemet med långsiktighet”

– Styrkan i det svenska finansieringssystemet är att det är robust och långsiktigt, och just långsiktigheten är viktig att värna framgent. Det säger Christopher Eckerberg, vd för SKB, i en kommentar till Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgift som presenterades tidigare idag. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har nu presenterat sitt förslag till ny kärnavfallsavgift och säkerheter. Förslaget, som varit ute på remiss under sommaren, ska nu ligga till grund för regeringens beslut. Om regeringen fattar beslut i enlighet med myndighetens förslag innebär det en höjning från nuvarande 2,2 öre till i snitt 4 öre per kilowattimme producerad kärnkraftsel. 

Den föreslagna höjningen beror till största del på nya antaganden om kärnavfallsfondens framtida avkastning, där man utgår från dagens historiskt låga ränta. En annan orsak är att det förslag till ny lagstiftning kring finansieringen som presenterades förra året ännu inte har blivit verklighet. Med den nya lagstiftningen på plats hade avgiften blivit i det närmaste oförändrad, enligt SSM. 

– Styrkan i det svenska finansieringssystemet är att det är robust och långsiktigt. Vi hade därför önskat en mer långsiktig syn på den ränta som används i beräkningarna. Eftersom våra anläggningar ska vara i drift i ytterligare 70 år bör inte kortsiktiga förändringar i räntan leda till stora förändringar i avgiften, vilket nu blir fallet, säger Christopher Eckerberg. 

SSM föreslår också att avgiften denna gång endast sätts för det kommande året (istället för de kommande tre åren), och att ett nytt avgiftsbeslut därmed ska tas redan nästa år efter att nya beräkningar har gjorts. SKB:s vd Christopher Eckerberg skulle hellre se att avgiften liksom tidigare sätts för tre år. 

– Vi delar inte uppfattningen att beslutet ska vara ettårigt. Lagstiftningen ger förvisso en sådan möjlighet, men då krävs särskilda skäl, vilka vi inte kan finna i det här fallet. Ett treårigt beslut vore bättre, sett ur alla perspektiv, fortsätter Christopher Eckerberg.

– Det finns olika syn inom den ekonomiska forskningen kring vilka teoretiska modeller som ska användas vid beräkningarna av den framtida kostnadsutvecklingen. Vi vill därför gärna föra fortsatta samtal med SSM och övrig expertis på området för att hitta en framtida samsyn, avslutar Christopher Eckerberg.

För ytterligare information: 
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520

Relaterade nyheter