Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

SKB lämnar in ansökan för att bygga ut SFR

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2014 08:00 CET

SKB lämnar i dag in ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen om att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. En större anläggning behövs bland annat för att kunna ta emot avfall från rivningen av de svenska kärnkraftverken.

– Utbyggnaden av SFR är en viktig milstolpe för SKB och det svenska kärnavfallsprogrammet. Nu tar vi ett steg närmare målet att kunna ta hand om det radioaktiva avfallet både från driften och rivningen av de svenska kärnkraftverken, säger Christopher Eckerberg, vd för SKB.

Med utbygganden blir anläggningen nästan tre gånger så stor jämfört med idag, 171 000 kubikmeter mot 63 000 kubikmeter. Den utbyggda delen kommer, precis som nuvarande SFR, att bestå av underjordiska bergsalar vid Forsmark i Östhammars kommun. Den kommer att ligga på motsvarande djup som den nedre delen av nuvarande SFR, vilket innebär som djupast drygt 140 meter ner i berget.

SFR tar i dag emot låg- och medelaktivt driftavfall från svenska kärnkraftverk samt radioaktivt avfall från industri, sjukvård och forskning. När de svenska kärnkraftverken monteras ner och rivs kommer större delen av det rivningsavfall som innehåller radioaktivitet att slutförvaras i SFR. Det handlar om reaktorkomponenter, metallskrot, betong och andra byggnadsmaterial som blivit radioaktiva under drifttiden. I dagsläget väntar Barsebäck på att rivning ska påbörjas.

En större nedfart kommer att byggas så att anläggningen också kan ta emot hela reaktortankar för slutförvaring. Det innebär att dessa kan fraktas direkt till SFR istället för att segmenteras.

– Vi har i dag 25 års erfarenhet från driften av nuvarande SFR och i ansökan visar SKB att den utbyggda anläggningen kan möta SSM:s högt ställda krav på säkerhet under drift och efter förslutning, säger Christopher Eckerberg.

Läs mer på SKB:s webb

Illustration av anläggningen

För mer information:
Anna Porelius, Kommunikationschef, 070-320 11 09, anna.porelius@skb.se
SKB:s pressjour nås dygnet runt på 08-459 84 83

Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
556175-2014
Säte Stockholm

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.