Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

SKB lämnar in nytt program för forskning och utveckling

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2013 13:07 CEST

Forskning, teknikutveckling och handlingsplaner för såväl använt kärnbränsle som för det låg- och medelaktiva avfallet. Det är innehållet i Fud-program 2013, SKB:s nya program för forskning, utveckling och demonstration, som lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i dag.

– Vart tredje år sedan 1986 har SKB lämnat in programmet för forskning, utveckling och demonstration. Nu, precis som tidigare, väntar en remissrunda inför det att regeringen ska fatta beslut. Detta är ett tydligt bevis på den unika transparens och öppenhet som råder inom det svenska kärnavfallsprogrammet, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg i en kommentar.

Forskningen har fortsatt fokus på viktiga frågor som har att göra med analysen av den långsiktiga säkerheten i Kärnbränsleförvaret. I samband med att SKB lämnade in ansökan i mars 2011 kunde SKB:s experter konstatera att Kärnbränsleförvaret klarar SSM:s krav på långsiktig säkerhet. Forskningen fortsätter dock, främst vad gäller de faktorer där förutsättningarna för analysen av den långsiktiga säkerheten kan förbättras ytterligare.

För Kärnbränsleförvaret fortsätter arbetet med att utveckla och anpassa de tekniska lösningarna till en industrialiserad process. Mycket av det arbetet sker vid SKB:s tre laboratorier i Oskarshamn: Kapsellaboratoriet, Bentonitlaboratoriet och Äspölaboratoriet.

– Inom teknikutvecklingen planerar vi också för ett fördjupat samarbete med vår finländska motsvarighet, Posiva. Inkapslingsteknik har varit ett prioriterat samarbetsområde sedan länge, men framöver kommer det även att bli mer omfattande inom övriga delar av KBS-3-systemet, säger Olle Olsson, direktör på SKB och ansvarig för Fud-program 2013.

SKB ökar insatserna vad gäller det låg- och medelaktiva avfallet. Förberedelserna inför utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark är i full gång. Redan våren 2014 ska SKB ansöka om att bygga ut anläggningen. Utbyggnaden, som beräknas komma i gång 2018, görs för att kunna ta emot driftavfall från kärnkraftverken och avfall från avvecklingen av de kärntekniska anläggningarna.

Vidare sammanfattar Fud-program 2013 det forskningsprogram kring samhällsaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle som SKB drivit de senaste tio åren. Fortsättningsvis fokuserar SKB på frågor om hur information om ett slutförvar för använt kärnbränsle ska föras vidare till framtida generationer. SKB deltar i flera internationella projekt kring denna fråga, samtidigt som man driver egna projekt exempelvis tillsammans med Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Fakta om Fud-processen:
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska vart tredje år lämna en redogörelse till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för den forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet som behövs för att på ett säkert sätt ta hand om det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken.

SKB har på uppdrag av och i samverkan med kärnkraftföretagen tagit fram Fud-program 2013, vilket omfattar perioden 2014 till 2019. Där redovisar SKB planerna för befintliga anläggningar där radioaktivt avfall och använt kärnbränsle hanteras liksom för de anläggningar som kommer att behövas i framtiden för att säkra det slutliga omhändertagandet av avfallet från de svenska kärnkraftverken. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför en bred remiss och expertgranskning och lämnar ett eget yttrande över programmet till regeringen. Också Kärnavfallsrådet gör en egen granskning och yttrar sig till regeringen. Processen avslutas med att regeringen tar ställning till programmet.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, jimmy.larsson-hagberg@skb.se


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.