Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

SKB redovisar slutförvarets miljöpåverkan

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:48 CET

Svensk Kärnbränslehantering har tagit fram en preliminär miljökonsekvensbeskrivning för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Denna skickas nu på samråd i syfte att ge möjlighet för samtliga berörda att lämna synpunkter inför de kommande ansökningarna, som ska färdigställas i slutet av 2010.

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, måste enligt lag (Miljöbalken) tas fram för verksamheter som kan leda till betydande miljöpåverkan. Samrådsparter är bland annat berörda kommuner, länsstyrelser, myndigheter, miljöorganisationer, markägare, närboende och allmänhet.

– Vi vill fortsätta ha en öppen process och få in synpunkter på detta omfattande dokument inför ansökningarna, säger Erik Setzman, chef för MKB-enheten på SKB.

MKB:n redovisar alla konsekvenser av betydelse som det planerade slutförvarssystemet kan tänkas ge upphov till för människor och miljö, samt SKB:s åtgärder för att undvika och begränsa påverkan. En förutsättning för MKB:n är att analysen av den långsiktiga säkerheten visar att kraven uppfylls. MKB:n lämnas in i sin slutgiltiga version i de kommande ansökningarna tillsammans med en rad andra dokument. Bland annat en omfattande säkerhetsanalys och en utförlig redovisning av alternativa slutförvaringsmetoder.

– Det är framförallt hur byggande och drift av ett kärnbränsleförvar i Forsmark samt ett mellanlager och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn påverkar människa och miljö som behandlas i MKB:n. Slutsatsen är att miljökonsekvenserna, med planerade åtgärder, blir begränsade och hanterbara. De motsvarar konsekvenserna av andra bergbyggnads- och infrastrukturprojekt, avslutar Erik Setzman.

Den slutliga MKB:n kommer att granskas av Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Ytterst är det regeringen som avgör om projektet får genomföras eller inte.


För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83
Jessica Alsenlid Otterstål, pressinformatör SKB, 08-459 85 27

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.