Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

SSM tillstyrker SKB:s ansökan

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2016 10:28 CEST

SKB kan uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret för använt kärnbränsle. Det säger idag Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen. SSM yttrar sig till domstolen i sin roll som expertmyndighet och remissinstans i prövningen enligt miljöbalken. Myndigheten tillstyrker att domstolen i sin kommande prövning bedömer slutförvarssystemet som en tillåtlig verksamhet.

– Strålsäkerhetsmyndigheten är en viktig remissinstans till domstolen. Det gläder oss att myndighetens samlade bedömning är att SKB har förutsättningar att bygga ett säkert slutförvar, säger Christopher Eckerberg, vd för Svensk Kärnbränslehantering AB.

Dagens yttrande är ett steg på vägen för SKB att fullfölja uppdraget att på ett långsiktigt säkert sätt ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Nästa steg är den huvudförhandling som kommer att hållas i Mark- och Miljödomstolen.

– 2016 och 2017 är viktiga år för hela det svenska kärnavfallsprogrammet. Prövningen av vår ansökan går nu vidare och vi ser fram emot kommande huvudförhandling, säger Christopher Eckerberg

– SKB:s säkerhetsanalys visar att vi har förutsättningar att bygga ett säkert slutförvar som uppfyller myndigheternas krav på säkerhet efter förslutning. Det har vi nu också fått bekräftat av Strålsäkerhetsmyndigheten. För de kommande stegen i tillståndsprövningen kommer SKB:s forskning och teknikutveckling att fortsätta, detta delvis i samarbete med Finland där vår metod redan är godkänd av myndigheterna, säger Christopher Eckerberg.

Arbetet med ett slutförvar för det svenska använda kärnbränslet har en lång historia. SKB:s forskning och teknikutveckling har pågått i över 30 år, parallellt med arbetet med att finna en plats. SKB har genomfört förstudier i åtta kommuner och platsundersökningar 2002-2007 i två kommuner. 2009 valdes Forsmark som en lämplig plats och ansökan om att få bygga ett slutförvar där lämnades in 2011. Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten planerar att yttra sig till regeringen 2017.

Mer information om tillståndsprocessen och respektive prövning hittar du här:
http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/karnbransleforvaret/tillstandsprovningen/

Länk till SSM:s pressmeddelande:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Yttrande-till-mark--och-miljodomstolen-SKB-har-forutsattningar-att-uppfylla-stralsakerhetskraven-for-slutforvaret-/

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.