Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Stark lokal opinion för slutförvar för använt kärnbränsle

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2008 10:16 CEST

Det finns ett starkt stöd i den lokala opinionen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Stödet är som allra störst i de berörda kommunerna Oskarshamn och Östhammar, men även i kringliggande kommuner är andelen positiva i majoritet. Det visar en färsk opinionsundersökning som Synovate genomfört på SKB:s uppdrag.

Stödet för ett slutförvar för det använda kärnbränslet i den egna kommunen är mycket högt i både Oskarshamn och Östhammars kommuner. Enligt undersökningen säger sig 83 procent av de tillfrågade i Oskarshamn och 77 procent av de tillfrågade i Östhammars kommun vara för eller helt för att just deras kommun väljs som plats för slutförvaret för det använda kärnbränslet.

- Hela processen med att hitta en plats där vi kan bygga slutförvaret baseras ju på frivillighet från kommunernas sida, och där spelar den lokala opinionen självklart en viktig roll, säger Claes Thegerström, vd för Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Det är därför väldigt glädjande att vi har ett så starkt stöd lokalt och att det stödet ökat hela tiden sedan vi inledde platsundersökningarna 2002.

Undersökningen visar också att förtroendet för SKB är starkt i bägge kommunerna samt att kännedomen om den metod som förordas för att slutförvara det använda kärnbränslet är högre hos de tillfrågade som bor närmast de platser som undersökts för slutförvaret än hos de som bor längre bort.

- Jag är glad och stolt men kanske inte överraskad över resultatet. SKB:s arbete lokalt med att informera och samtala med berörda och intresserade har alltid haft högsta prioritet och vi får ofta positiv respons när vi möter närboende och många andra, fortsätter Claes Thegerström.

I årets undersökning har samma frågor dessutom ställts till boende i de närliggande kommunerna Uppsala, Tierp, Hultsfred, Västervik, Borgholm och Mönsterås. Resultatet i dessa kommuner visar att en majoritet av de tillfrågade säger sig vara för eller helt för ett slutförvar i grannkommunen, även om andelen positiva minskar i takt med att det geografiska avståndet till den aktuella platsen ökar.

- Nu är det viktigt att vi förvaltar och vårdar det förtroende som vi har byggt upp under åren. För SKB:s del ligger några spännande år framför oss, där förberedelserna pågår inför såväl valet av plats som inför ansökan om att få bygga slutförvaret. Med det på agendan känns det bra att ha starkt stöd från de som är allra mest berörda av en långsiktigt hållbar och säker lösning på kärnavfallsfrågan, avslutar Claes Thegerström.


Fakta om undersökningen:
SKB gör sedan 2003 en årlig opinionsundersökning där frågor bland annat ställs om inställningen till ett tänkt slutförvar samt förtroendet för SKB.

Årets undersökning har genomförts av Synovate under perioden 9-21 april och omfattar 800 genomförda intervjuer med boende i Oskarshamns respektive Östhammars kommuner. Dessutom har 400 personer intervjuats i Uppsala kommun, 300 i Hultsfreds kommun samt 150 i vardera Tierps, Mönsterås, Borgholms och Västerviks kommuner.

Mer information: Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15

Svensk Kärnbränslehantering AB,
Postadress Box 250, 101 24 Stockholm,
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00, Fax 08-579 386 10

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://skb.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.