Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Viktiga rön i omstridd korrosionsfråga

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 15:28 CEST

Det krävdes flera års noggrant och tvärvetenskapligt forskningsarbete, och samarbete mellan olika forskargrupper. Men nu kan Svensk Kärnbränslehantering, SKB, presentera rön i den omdebatterade frågan om koppar kan korrodera i rent syrgasfritt vatten. Slutsats: det är inte korrosion som orsakat den vätgasutveckling som observerats i tidigare försök. 

I lägesrapporten som nu lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, redovisas de senaste resultaten från den forskning om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten som bedrivs av såväl SKB som andra aktörer. I lägesrapporten dras slutsatsen att det inte är korrosion som orsakat vätgasutveckling i flera av de försök som utförts genom åren.  Det finns inte heller någon korrosionsprocess med rent vatten som tidigare varit okänd och som skulle kunna utgöra ett hot mot den långsiktiga säkerheten i slutförvaret. 

– De försök som gjorts vid Microbial Analytics AB, Micans, i Göteborg och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala ger belägg för att koppar inte korroderar i rent syrgasfritt vatten. Därmed är detta inte en process som har relevans i slutförvaret för använt kärnbränsle, säger Allan Hedin, ansvarig för SKB:s säkerhetsanalyser och en av dem som jobbat aktivt med frågan om kopparkorrosion vid SKB under flera år. 

Vätgas till en början
Till en början utvecklades vätgas i princip alla försök, vilket förbryllade många inblandade. Inte förrän de två forskargruppernas kompetens kombinerades började bitarna började falla på plats. 
När Micans använde sig av koppar som förberetts i Uppsala bildades nämligen ingen vätgas.  I Uppsala tog man å sin sida kopparen som använts i Göteborg och värmebehandlade den upp till 400 grader i vakuum. Man kunde då detektera att vätgas avgavs från kopparen.  När den sedan lades i rent syrgasfritt vatten så blev resultatet ett annat – ingen vätgas utöver bakgrundsnivåerna kunde ses.

Allan Hedin förklarar vad det betyder: 
– Den vätgas vi såg under inledningen av försöken i Göteborg var alltså vätgas som fanns i kapselkopparen redan från början, och den har alltså ingenting med en korrosionsprocess att göra. 

Ingen korrosionsprocess
Därefter har fler försök gjorts med koppar av olika kvaliteter, och som ytrenats på olika sätt. Lägger man ihop resultaten från alla försök som gjorts så kan SKB bekräfta att oberoende av vilken kopparkvalitet det rör sig om eller hur den är ytrenad så bildas ingen vätgas när man lägger den i rent syrgasfritt vatten. Därmed går det att dra slutsatsen att kopparen inte korroderar fortgående under dessa förhållanden. Mycket tunna ytskikt kan korroderas, men det är utan betydelse i slutförvaret.

– Det känns tillfredsställande att kunna konstatera att den etablerade vetenskapen stämmer, och att de vetenskapliga grundlagarna som vi byggt slutförvarsmetoden på håller, avslutar Allan Hedin.

Länk till artikel på SKB:s webb
Film: Kopparkorrosion, klarhet i omtvistad fråga

För mer information samt förfrågningar: 
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 070-269 91 15, 08-459 84 83  

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.