Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Pressmeddelanden 2 träffar

Ett steg närmare utbyggt SFR

Ett steg närmare utbyggt SFR

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:51 CET

Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har i dag kungjort SKB:s ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.

Media no image

Klargörande beslut i projektet för SFR-utbyggnad

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 11:00 CEST

SKB:s styrelse har beslutat att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken ska segmenteras innan de slutförvaras i det utbyggda SFR, förvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark. Dessutom ska yrkandet om mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i utbyggnadsansökan för SFR dras tillbaka.

Bilder Visa alla 6 träffar

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall med utbyggnad

Slutförvaret för kortliva...

SFR - slutförvaret med befintlig anläggning till höger i bild och utbyggd del till vänster i bild.

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

3,77 MB • 2300 x 1343 px

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall med utbyggnad

Slutförvaret för kortliva...

Fotomontage - Befintlig anläggning (SFR) i grått och utbyggd del av anläggningen i blått.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Lasse Modin
Ladda ner
Storlek

3,12 MB • 2004 x 1329 px

Peter Arkeholt - Anläggningschef SFR

Peter Arkeholt - Anläggni...

Anläggningschef på slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Lasse Modin
Ladda ner
Storlek

9,47 MB • 4236 x 2680 px

SFR transportfordon i bergstunnel

SFR transportfordon i ber...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Lasse Modin
Ladda ner
Storlek

19,2 MB • 5374 x 3448 px