Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Frukostseminarium om kopparkorrosion

Evenemang

15
JUN
SKB:s huvudkontor, Blekholmstorget 30, Stockholm
 
Det senaste året har uppmärksamheten kring SKB:s kopparkapsel varit stor. Men hur ser det vetenskapliga kunskapsläget egentligen ut kring koppar som material? Vilken forskning bedriver SKB på området? Och finns det något vetenskapligt stöd för påståendet att SKB:s kopparkapsel kan korrodera i den syrefria miljö som kommer att råda i Kärnbränsleförvaret? Det aktuella kunskapsläget kring frågan om kopparkorrosion kommer att redovisas vid ett frukostseminarium tisdagen den 15 juni. Medverkar gör bland andra SKB:s forskningschef Peter Wikberg, Saida Laârouchi Engström, chef för avdelningen Miljö och Samhälle på SKB samt ett antal forskare och experter på området. Föranmälan sker via e-post press@skb.se alternativt telefon 08-459 85 27.