Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Taggar

Kärnbränsleförvaret

m/s Sigrid

Företagsledning

SFR - Forsmark

Äspölaboratoriet

Clab – Oskarshamn

Grönland

Clink

Senaste nytt

Lovande resultat från berggrundsundersökningar – men mer data behövs

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2006 12:14 CET

SKB lämnar i dag en preliminär säkerhetsanalys, som belyser den långsiktiga säkerheten på de platser som undersöks inför ett slutförvar, till SKI.

Fortsatt samarbete mellan Posiva och SKB

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2006 13:48 CEST

Starkt lokalt stöd för slutförvaring

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2006 13:12 CEST

Internationell kärnavfallskonferens i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2003 15:14 CET

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) står den 8-9 december som värd för en internationell konferens om geologisk förvaring av kärnavfall.