Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Nytt samarbetsavtal mellan SKB och Posiva

Nyhet   •   Apr 26, 2019 08:40 CEST

Tiina Jalonen, Posiva och Johan Andersson, SKB

SKB har skrivit ett nytt samarbetsavtal med Posiva i Finland som jobbar med samma frågor och samma slutförvaringsmetod (KBS-3) som SKB. Det är det femte avtalet sedan 2001 och det nya avtalet gäller till och med 2023. Johan Andersson som är en av de på SKB som har varit med och tagit fram avtalet  säger så här om det.

– Det är ett ramavtal som på en övergripande nivå anger principerna för hur samarbetet ska skötas de kommande åren. Det möjliggör ett kunskapsutbyte som båda parterna kommer att ha nytta av. Vi vill kunna driva våra anläggningar för slutförvaring på ett säkert och effektiv sätt och det här avtalet har kommit till för att skapa förutsättningar för det. Förutsättningarna att få till stånd ett ännu mer fruktbart samarbete finns nu, men precis som tidigare bygger det på samarbetsvilja hos båda parter.

Det har gjorts en del förändringar i samarbetsformerna och ledningen för att underlätta samarbetet ytterligare. Målen för samarbetet har setts över så att de blir mer tydliga och uppföljningsbara. Dessutom har det förtydligats att även frågor om industrialisering och optimering ingår i samarbetet.

 Målet är att under avtalsperioden bland annat att slutföra utvecklingsarbetet som återstår för att kunna få drifttillstånd. Andra mål med avtalet är att öka kostnadseffektiviteten, och uppnå effektivare resursutnyttjande
 och genom samarbetet behålla kompetenserna på de båda företagen.

Johan Andersson igen.

– Ett område där vi ökar samarbetet gäller maskiner. Vi strävar efter att ha så lika lösningar som möjligt för berguttag, borrning av deponeringshål, deponering och installation av buffert och återfyllning. Vi jobbar med kontinuerliga förbättringar av tekniken som vi ska använda och vi kan även hjälpas åt med att titta på hur vi kan effektivisera driften av våra kommande slutförvarsanläggningar. Att bygga en gemensam kompetensbas för effektivare underhåll och utveckling av de kompetenser som parterna behöver är också något vi kan göra. Det handlar om i princip om allt som rör licensiering, forskning och utveckling kan man säga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.