Gå direkt till innehåll
SKB:s företagsledning
SKB:s företagsledning

Nyhet -

SKB:s jämställdhetsarbete ger resultat

SKB har i flera år arbetat medvetet för att rekrytera fler kvinnor. Av företagets cirka 600 anställda är nästan 40 procent kvinnor och 40 procent av cheferna är kvinnor. I företagsledningen är sju av tio kvinnor.

SKB har också fler kvinnor som ingenjörer och tekniker än vi hade för ett antal år sedan men vissa befattningar är fortfarande mansdominerade, så därför kan vi inte slå oss till ro i vårt jämställdhetsarbete.

Vi väljer att uppmärksamma den internationella kvinnodagen genom att lyfta fram tre kvinnliga anställda vars forskning, och specifikt deras avhandlingar, har nära kopplingar till SKB:s verksamhet.

Lillemor Claesson Liljedahl har disputerat på hur vattenkemin förändras vid jordskalv.

Emma Johansson har studerat hur yt- och grundvatten påverkas i ett landskap täckt av permafrost, och hur vattnet i Forsmark skulle påverkas av permafrost.

Lena Zetterström Evins doktorsavhandling om Oklo är ett exempel på en naturlig analogi.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520

Relaterade nyheter