Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadsutveckling i inre hamnen i Oskarshamn

Styrgruppen för mervärdesavtalet har beslutat att stödja planeringen för en ny stadsdel i inre hamnen i Oskarshamn. Samhällsbyggnadskontoret kommer att ansvara för projektet som dels innefattar inledande utredningar och sedermera en arkitekttävling för utformningen av området.

En av ambitionerna i mervärdesavtalet är vidta åtgärder för att göra de två kommunerna till attraktiva platser för boende. Saneringen av hamnbassängen samt färjeterminalens flytt ger förutsättningar för en helt ny stadsdel i Oskarshamn. Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att genomföra planering av Inre hamnen.

Mervärdesinsatsen kommer förutom utredningar kring mark och miljö att omfatta en arkitekttävling för inre hamnområdet med en större prissumma.

–        Etableringen av en ny stadsdel vid havet i centrala Oskarshamn kommer att bidra till att göra Oskarshamn till en attraktiv ort att bosätta sig i och en arkitekttävling sätter Oskarshamn på kartan säger Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande Oskarshamn.

–        Byggandet av nya attraktiva bostäder i Oskarshamn kommer att underlätta rekryteringen av ny arbetskraft. Något som gynnar både kommunen, SKB och andra arbetsgivare säger Claes Thegerström, vd för SKB.

Fakta om mervärdesavtalet:

Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om 1,5 till två miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information: 

Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 070-269 91 15

Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun, 070-523 38 85


Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520

Relaterade nyheter