Gå direkt till innehåll
Finskt val av svetsmetod ger utökat samarbete

Pressmeddelande -

Finskt val av svetsmetod ger utökat samarbete

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, och finska motsvarigheten Posiva Oy samarbetar sedan flera år. Bägge länderna vill använda sig av samma metod, KBS-3, för sina respektive slutförvar för använt kärnbränsle, i Forsmark respektive Olkiluoto. Efter att Posiva nu fattat beslut om att gå vidare med samma svetsmetod som SKB, friktionsomrörningssvetsning, för de kopparkapslar som ska användas i slutförvaret, intensifieras samarbetet ytterligare.

SKB och Posiva har genom åren utvecklat två svetsmetoder för att försluta kopparkapseln: friktionsomrörningssvetsning (Friction Stir Welding) och elektronstrålesvetsning. Efter noggrann utvärdering beslutade SKB redan 2005 att använda sig av friktionsomrörningssvetsning i den fortsatta utvecklingen. Nu har Posiva gjort samma val, och det avtal som nu tecknats reglerar det fortsatta samarbetet och ansvarsfördelningen.

- Det här är bra ur både svensk och finsk synvinkel. Nu kan vi med gemensamma krafter hjälpas åt med det som återstår av teknikutveckling och industrialisering av metoden, och det känns mycket positivt, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg i en kommentar till det nytecknade avtalet.

Fakta om friktionsomrörningssvetsning (Friction Stir Welding):
Metoden utvecklades i början av 1990-talet av brittiska TWI (The Welding Institute), ett världsledande institut i svetsbranschen, och har på SKB:s Kapsellaboratorium i Oskarshamn specialanpassats för att svetsa koppar. Principen för friktionssvetsning är förhållandevis enkel. Ett roterande cylindriskt verktyg pressas in i fogen mellan de delar som ska svetsas. Materialet runt verktyget värms upp av friktionen till cirka 850 grader och blir mjukt. Därefter förs verktyget fram i fogens riktning. I verktygets kölvatten pressas metall in och bildar en svetsfog som är fri från både porer och sprickor.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB jimmy.larsson-hagberg@skb.se, 070-269 91 15
Timo Seppälä, informationschef Posiva, timo.seppala@posiva.fi +358 50 351 1193
Tiina Jalonen, Posiva, tiina.jalonen@posiva.fi + 358 50 369 3848

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520