Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förbättrad hydraulikutbildning i Oskarshamn ny mervärdesinsats

Det råder brist på personal med rätt utbildning inom hydraulik; om detta vittnar ett enigt näringsliv i Oskarshamn med omnejd. Nu ska detta åtgärdas. Genom en ny satsning, där både näringslivet och olika utbildningsanordnare samarbetar, ska ny modern lärutrustning införskaffas. Ambitionen är såväl Etec som Oscarsgymnasiet men också andra utbildningsanordnare ska kunna använda utrustningen.

Satsningen, som är budgeterad till 2,4 miljoner kronor, finansieras till en tredjedel av medel från det lokala näringslivet. Resterande medel erhålls genom samarbetet om mervärdesinsatser, efter ett beslut i den styrgrupp som leder arbetet

– Det här är en väldigt angelägen satsning, både på kort och lång sikt. Näringslivet säger till oss att de har oerhört svårt att rekrytera personal med rätt utbildning, och genom att göra det här tillsammans får vi en lösning som gynnar alla inblandade, säger Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, i en kommentar.

Målet med satsningen är att så många som möjligt ska vara med och bidra och dra nytta. Då Oscarsgymnasiet är en del av Teknikcollege Östra Småland, som på så sätt blir en part i samarbetet, gynnas inte bara Oskarshamns näringsliv och utbildningsanordnare utan hela Kalmar län, med sina tekniktunga kommuner.

– Vi ser att automationen ökar inom många områden och att mycket av den ökade automationen har inslag av eller baseras på hydraulik. Maskiner behöver driftsättas, modifieras och underhållas och i dagsläget är det svårt för företag att hitta kompetensen i närområdet. Även nationellt finns samma behov och brister och vi har stora förhoppningar om att dennaa satsning ska vara till hjälp för att komma till rätta med dagens bristsituation, säger Jenny Rees, ansvarig för SKB:s arbete med mervärdesprogrammet i Oskarshamn.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om totalt mellan 1,5 till 2 miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information: 
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 0702699115, jimmy.larsson-hagberg@skb.se


Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520