Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt mervärdessatsning på Inre hamnen

Sedan 2011 pågår ett omfattande arbete inom Oskarshamns kommun med att planera för en omvandling av Inre hamnen. Projektet har tidigare beviljats medel ur mervärdesprogrammet för en inledande fas med bland annat parallella uppdrag till arkitektkontor, med mycket goda resultat. För att ta arbetet vidare till nästa steg får projektet nu ytterligare medel, enligt ett beslut av styrgruppen för samarbetet kring mervärdesavtalet.

- Vi upplever en stor förväntan och optimism bland oskarshamnsborna kring arbetet med förnyelsen av Inre hamnen. Därför är det mycket tillfredsställande att vi kan fortsätta driva detta arbete i ett högt tempo och med fortsatt hög kvalitet, säger Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

- Det här är onekligen ett spännande projekt, med nya bostäder i ett nytt, attraktivt bostadsområde. Ökad attraktionskraft för kommunen gynnar alla inblandade, säger Jenny Rees, ansvarig för arbetet med mervärdesavtalet på SKB i Oskarshamn.

Nästa steg i projektet handlar främst om att reducera de tre befintliga förslagen för Inre hamnens utformning och innehåll till ett slutligt förslag som både är väl förankrat och kvalitetssäkrat. Detta bedöms omfatta ett till två års arbete och kan sedan följas av det ordinarie detaljplanearbetet. Totalt rör det sig om två miljoner kronor under de närmaste två åren.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om totalt mellan 1,5 till 2 miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information: 
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, jimmy.larsson-hagberg@skb.se Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun, 070-523 38 85

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520

Relaterade nyheter