Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Internationell granskning viktig milstolpe i kärnavfallsfrågan

En expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå, NEA, har på uppdrag av svenska regeringen granskat SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Deras slutsats är att SKB:s säkerhetsanalys utgör ett tillräckligt och trovärdigt underlag för att fatta beslut om tillstånd att bygga ett slutförvar.

Granskningen, som pågått i drygt ett år och vars slutrapport presenterats i dag, är en viktig milstolpe i den pågående tillståndsprocessen. I rapporten säger NEA att SKB:s metod är mogen och samtidigt innovativ samt att den uppfyller säkerhetskraven.

– Vi har sett fram emot den här slutrapporten och är glada över de positiva omdömen som finns i den. Även om det återstår mycket av tillståndsprocessen så känns det stabilt och bra att den internationella expertgruppen ger vår ansökan ett sådant erkännande, säger Claes Thegerström, SKB:s vd, i en kommentar.

Den internationella expertgruppen anser att SKB visat att metoden fyller ställda krav och är tillräckligt säker. De anser också att det finns några områden där SKB bör fördjupa sina kunskaper för att förstärka förtroendet för resultaten i säkerhetsanalysen. Inom ett antal områden har SKB redan pågående arbeten och forskningsprojekt, vilket gruppen i sin rapport beskriver som positivt.

– Det är ett omfattande material som granskats, och det har under året ställts många kompletterande frågor. Vi har jobbat hårt för att svara på dessa, och vi uppskattar den gedigna granskningsrapport expertgruppen nu levererat. Deras rekommendationer ger ett bra stöd för SKB:s fortsatta arbete, säger Allan Hedin, ansvarig för SKB:s analyser av den långsiktiga säkerheten.

Expertgruppen lyfter också fram vikten av att SKB kan klargöra kedjan från teori till praktik, hur man ska gå från säkerhetsanalys till industriell tillverkning och tillämpning. Detta är ett pågående arbete som kommer att bli allt viktigare ju närmare bygg- och driftstart man kommer. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas och utvärderas av SSM i de kommande prövningarna.

I granskningsrapporten får SKB även beröm för sättet att sköta lokaliseringsprocess och samråd, ett arbete som beskrivs som ett internationellt föredöme.

Fakta om OECD-NEA:s granskningsgrupp:

  • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell samarbetsorganisation för industriella länder med demokrati och marknadsekonomi.
  • OECD:s kärnenergibyrå NEA (Nuclear Energy Agency) har organiserat över 15 expertgranskningar av säkerhetsredovisningar av slutförvar för använt kärnbränsle i olika länder.
  • Granskningsgruppen, International Review Team (IRT), består av tio experter inom olika vetenskapliga områden och kommer från organisationer och universitet i sju länder.
  • De delar av ansökan som granskats handlar om den långsiktiga strålsäkerheten samt plats- och metodval.
  • Granskningen har skett på uppdrag av den svenska regeringen och har administrerats av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
  • Granskningsrapporten finns tillgänglig på SSM:s webbplats, www.ssm.se.

För mer information:
Jessica Alsenlid Otterstål, pressekreterare SKB, 08-459 85 27, 070-242 07 27

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520