Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

OK!-Center första mervärdessatsningen i Oskarshamn

OK!-Center blir först ut bland mervärdessatsningarna i Oskarshamns kommun. Det beslutet har nu fattats av den gemensamma styrgrupp som bildats mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner för att leda mervärdesarbetet.

OK!-Center, där OK är en förkortning av Oskarshamns Krearum, är tänkt att fungera som en inspirerande och kreativ miljö som ska stödja skolorna i kommunen med att utveckla elevers kreativitet och entreprenörskap. Centret kommer att utvecklas i nära samarbete med näringslivet i Oskarshamn. Målet är att centret ska vara i drift under våren 2010. Projektet ska pågå i tre år för att sedan utvärderas. Totalt satsas 2,65 miljoner kronor under projekttiden.

– Det här känns riktigt bra. Vi jobbar aktivt med att stärka entreprenörsandan och nyföretagandet i vår kommun, det är ett av våra prioriterade insatsområden i kommunens utvecklingsprogram. Vår ambition är att OK!-Center ska stärka samarbetet mellan skola och näringsliv, och locka fram kreativiteten hos ännu fler Oskarshamnsbor, säger Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

– Det här är en satsning som på sikt kommer att gynna inblandade parter. Det är därför ett bra exempel på hur kommande mervärdessatsningar kan komma att utformas. Att redan i skolan stimulera barns och ungdomars kreativitet och nyfikenhet bidrar på sikt till ett starkt lokalt näringsliv, kommenterar Olle Zellman, ansvarig för SKB:s mervärdesarbete i Oskarshamn.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal som tidigare i år tecknades mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om totalt upp till två miljarder kronor. Enligt avtalet kommer fördelningen av dessa satsningar att bli cirka 75 procent i Oskarshamns kommun, medan resterande 25 procent hamnar i Östhammars kommun. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

Merparten av dessa insatser kommer att ske när SKB erhållit tillstånd att uppföra en slutförvarsanläggning.

För mer information:
Olle Zellman, ansvarig för SKB:s mervärdesarbete i Oskarshamn, 0491-76 78 01
Rolf Persson, ansvarig mervärdesarbetet i Oskarshamns kommun, 0491-88751

Ämnen

Taggar

Regioner


Svensk Kärnbränslehantering AB
Postadress Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
Org nr 556175-2014 Säte Stockholm

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520

Relaterade nyheter