Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SKB köper nya transportbehållare för använt kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) köper nya transportbehållare för använt kärnbränsle från amerikanska Holtec International. De nya transportbehållarna är större än de som SKB använder idag, och rymmer nästan dubbelt så mycket bränsle. Detta leder i sin tur till ett minskat behov av framtida transporter och därigenom minskad miljöpåverkan.

Det nya avtalet innebär att Holtec fram till år 2020 ska tillverka och leverera minst fem transportbehållare av typen HI-STAR 80.

- Detta är en viktig affär för SKB. De nya transportbehållarna konstrueras enligt senaste, internationellt tillämpade säkerhetskrav samtidigt som vi i och med effektivare transporter också minskar miljöpåverkan betydligt. Genom nya transportbehållare fortsätter vi dessutom moderniseringen av SKB:s transportsystem, där vi inom kort kommer att ta vårt fartyg m/s Sigrid i drift, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg i en kommentar till det nyss ingångna avtalet.

De nya transportbehållarna kommer även att ersätta dagens behållare för härdkomponenter. Avtalet gäller i första hand fem nya transportbehållare, med en option på ytterligare en behållare.

- Jag gläds åt att vi genom avtalet med Holtec International också får se en ny aktör på den europeiska marknaden. Holtec är ett välrenommerat företag som har flera decenniers erfarenhet av konstruktion, licensiering och tillverkning av lagrings- och transportbehållare, avslutar Christopher Eckerberg.

Fakta om SKB:s transporter och mellanlagring av använt kärnbränsle
Varje år transporteras cirka 200 ton använt kärnbränsle från kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn till SKB:s mellanlager i Oskarshamn, även kallat Clab. Sjötransporterna kommer att ske med SKB:s nya transportfartyg m/s Sigrid, som tas i drift inom kort. Under transporterna finns det använda kärnbränslet i strålskärmade transportbehållare. Efter transport till anläggningen, placeras det använda kärnbränslet i speciella lagringskassetter i förvaringsbassängerna.

Genom att mellanlagra bränslet blir det enklare att hantera i ett framtida slutförvar. I dag mellanlagras cirka 5 600 ton använt kärnbränsle i SKB:s mellanlager. Anläggningen byggdes ut under 2000-talet och har i dag en kapacitet på sammanlagt 8 000 ton.

För mer information:
 Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 070-269 91 15


Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520