Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Teknik- och energicollege i Kalmar län nytt mervärdesprojekt

För att tillgodose behovet av arbetskraft inom teknik- och energisektorn ska en collegeregion skapas i Kalmar län. Etableringen sker inom ramen för avtalet om mervärdesinsatser, men ska på sikt bli en del av det befintliga utbildningssystemet i regionen. Mervärdessatsningen om ca fem miljoner kronor görs i samarbete mellan Oskarshamns, Vimmerby och Mönsterås kommuner och det lokala näringslivet.

Enligt en nyligen genomförd förstudie finns ett tydligt behov och ett starkt intresse både bland företag och utbildningsföreträdare att stärka kompetensförsörjningen för industriell och energiinriktad verksamhet i regionen.

– Det finns ett behov av att göra de industri- och energitekniska utbildningarna mer attraktiva, och att få till en bättre samverkan mellan skola och industri, säger Claes Thegerström, vd för SKB.

Det valda ”collegekonceptet” innebär att satsningarna bygger på existerande utbildnings-struktur. De utvecklade insatser som förväntas bli resultatet av projektet ska verka, drivas och finansieras inom ramen för det befintliga utbildningssystemet.

– Regionen har ett relativt bra utbud av utbildningar men vår förhoppning är att vi i och med en etablering av Teknik- och energicollege kan skapa ännu bättre förutsättningar att möta de behov som finns, säger Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

Målet med projektet är att:
• Bidra till att säkra tekniskt och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad arbetskraft.
• Ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb eller lägga en god grund för vidare studier.
• Ett mer effektivt resursutnyttjande genom samverkan mellan skolor, företag och universitet/högskolor.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om 1,5 till två miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 070-269 91 15
Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun, 070-523 38 85

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520