Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Teknik- och energicollege i norra Uppland målet för ny mervärdesinsats

Fler unga behöver utbilda sig inom industri- och energisektorn i Östhammars kommun med omnejd. Därför startas nu ett projekt med målet att etablera teknik- och energicollege i norra Uppland (TECNU). Det beslutet har nu fattats av den gemensamma styrgrupp för mervärdesarbetet, bestående av SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Det långsiktiga målet för projektet är att öka teknik- och energiutbildningarnas attraktivitet hos unga, samt att få till stånd en bättre samverkan mellan skolor, företag och universitet/högskolor i regionen. Det valda collegekonceptet innebär att satsningarna bygger på existerande utbildningsinfrastruktur, och där ett tänkbart scenario är att flera skolor, vuxenutbildningar, yrkeshögskolor och andra högskolenära utbildningar i regionen var för sig kan få status som college, samt samverka i regionen. Totalt satsas 9,85 miljoner kronor under tre år.

– För SKB och våra ägare är det viktigt att vi skapar förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning i de regioner där vi verkar. Därför känns det föreslagna konceptet spännande, och vi ser fram emot vad det kan leda till i form av nya utbildningsvägar och fler som i framtiden väljer att utbilda sig inom teknik- och energiområdet i regionen, säger SKB:s vd Claes Thegerström i en kommentar.

– Vi tar nu ett viktig steg för att försörja kommunens företag med spetskunnande. Våra världsledande företag kommer att i framtiden dra nytta av en ny generation tekniker från vårt eget college, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om totalt 1,5 till 2 miljarder kronor. Ett av de samarbetsområden som särskilt pekas ut i avtalet handlar om utbildning och kompetens, och där målet är att främja kraftindustrins långsiktiga kompetensbehov. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520