Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tio miljoner till utbyggnad av fiber och bredband på landsbygden

Tempot vad gäller utbyggnaden av fiber och bredband på landsbygden bör öka i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Därför satsas tio miljoner kronor i en särskild mervärdesinsats. Syftet med insatsen är bland annat att möjliggöra utbyggnad av bredband på landsbygden där det av kommersiella grunder är mindre lönsamt att bygga. Den bärande tanken med satsningen är att sträva efter att priset på en bredbandsanslutning inte blir högre på landsbygden än i tätorterna.

Insatsen kommer att samordnas av SKB Näringslivsutveckling AB (SKB Nu) som redan idag har en bredbandssamordnare i bägge kommunerna och ett nära samarbete med de lokalt ansvariga inom respektive kommun. SKB Nu kommer att i dialog med föreningar, samfälligheter och byalag ha möjlighet att gå in med stöd där det på kommersiella grunder är svårt att få till en investering.

– Bredband på landsbygden är en nyckelfråga för framtiden. Östhammars kommun kommer inom kort att presentera sin bredbandsstrategi och då passar denna satsning som ”hand i handske” så vi kan sätta ökat fokus på landsbygdens möjligheter. Bredband blir allt viktigare både för landsbygdsföretagare och boende, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg.

Sverige har ett nationellt mål för utbyggnad av bredband där målet är att 90 procent av Sveriges hushåll och befolkning ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Knutet till Bredbandsstrategin finns också medel avsatta från regeringen och EU (genom Landsbygdsprogrammet) som förvaltas av länsstyrelserna.

– Detta är ett sätt att fortsätta att bygga en stark infrastruktur i kommunen där även de som bor och driver företag utanför tätorterna kan ges förutsättningar. I kombination med detta mer direkta stöd kan vi gå in med borgen för banklån för att kunna förskottera medlen från Landsbygdsprogrammet som är den största delen av finansieringen. Diskussioner pågår med flera föreningar och byalag. I processen har vi stöd av vår bredbandssamordnare Curt Tyrberg, säger Jörgen Lönnies, SKB Näringslivsutveckling AB i Östhammar.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om totalt mellan 1,5 till 2 miljarder kronor. Avtalet syftar till att skapa goda långsiktiga förutsättningar att utveckla bland annat infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information kontakta:
Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande Östhammars kommun, 070-2520142

Jörgen Lönnies, SKB Näringslivsutveckling AB i Östhammar, 073-0876355

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520