Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tio miljoner till utbyggnad av fiber och bredband på landsbygden

Tempot vad gäller utbyggnaden av fiber och bredband på landsbygden behöver öka i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Därför satsas tio miljoner kronor i en särskild mervärdesinsats. Syftet med insatsen är bland annat att möjliggöra utbyggnad av bredband på landsbygden där det på kommersiella grunder är mindre lönsamt att bygga. Den bärande tanken med satsningen är att sträva efter att priset på en bredbandsanslutning inte blir högre på landsbygden än i tätorterna.

Insatsen kommer att samordnas av SKB Näringslivsutveckling AB (SKB Nu) som redan idag har en bredbandssamordnare i bägge kommunerna och ett nära samarbete med de lokalt ansvariga inom respektive kommun. SKB Nu kommer att i dialog med föreningar, samfälligheter och byalag ha möjlighet att gå in med stöd där det på kommersiella grunder är svårt att få till en investering.

– Det är mycket glädjande att vi kan fatta detta beslut som kommer att göra det lättare för boende på landsbygden att få tillgång till bredband – vilket blir allt viktigare för både boende och företagare. Det är sedan tidigare en politisikt prioriterad fråga där kommunen också kan ge stöd och genom att tillskjuta ytterligare medel i denna satsning tror vi att än fler kan få möjlighet till en bredbandsanslutning till ett rimligt pris, säger Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

Sverige har ett nationellt mål för utbyggnad av bredband där målet är att 90 procent av Sveriges hushåll och befolkning ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Knutet till Bredbandsstrategin finns också medel avsatta från regeringen och EU (genom Landsbygdsprogrammet) som förvaltas av länsstyrelserna.

– Detta är ett sätt att fortsätta att bygga en stark infrastruktur i kommunen där även de som bor och driver företag utanför tätorterna kan ges goda förutsättningar. I kombination med detta mer direkta stöd kan vi gå in med borgen för banklån, vilket kan behövas för att förskottera medlen från Landsbygdsprogrammet. Diskussioner pågår med fler föreningar och byalag där vi och Oskarshamns kommun gemensamt har anlitat en bredbandssamordnare – Curt Tyrberg – som hjälper till, säger Spiros Toulikas, SKB Näringslivsutveckling AB i Oskarshamn.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om totalt mellan 1,5 till 2 miljarder kronor. Avtalet syftar till att skapa goda långsiktiga förutsättningar att utveckla bland annat infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information kontakta:
Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande Oskarshamn, 070-523 38 85
Spiros Toulikas, SKB Näringslivsutveckling AB i Oskarshamn, 070-492 67 57

Ämnen

Taggar

Regioner


Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520