Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

Pressmeddelanden Visa alla 7 träffar

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner ansökan att bygga ut SFR

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner ansökan att bygga ut SFR

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 09:14 CEST

SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark har godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Myndigheten har granskat ansökan och yttrat sig till regeringen som beredande myndighet enligt kärntekniklagen.

Huvudförhandling i miljöprövningen av SKB:s ansökan om att bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2019 08:57 CEST

För att få plats med rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken har SKB ansökt om att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt, SFR, i Forsmark. Mark- och miljödomstolen kommer att hålla huvudförhandling i ärendet, med start den 23 september.

Besök SKB:s transportfartyg i Almedalen

Besök SKB:s transportfartyg i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 10:30 CEST

För 16:e året i rad är SKB:s transportfartyg på plats vid kajen i Visby under Almedalsveckan. Besök vår utställning ombord, ställ frågor till våra experter och lär dig mer om hur vi ska ta hand om det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken.

SSM tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut SFR

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 15:40 CET

SKB kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Det säger idag Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen. SSM yttrar sig till domstolen i sin roll som expertmyndighet och remissinstans i prövningen enligt miljöbalken.

Nyheter 1 träff

Nytt forskningsprogram presenteras

Nytt forskningsprogram presenteras

Nyheter   •   Okt 01, 2019 14:36 CEST

För sextonde gången i ordningen presenterar SKB sina planer för forskning och utveckling i ett så kallat Fud-program. Programmet som tas fram vart tredje år har nu lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten för vidare behandling.

Bilder Visa alla 6 träffar

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

Slutförvaret för kortliva...

Befintligt SFR, gråmarkerat Utbyggt SFR, blåmarkerat

Licens Icke kommersiell användning
Ladda ner
Storlek

1,77 MB • 2650 x 1265 px

Utbyggt SFR - Driftskede

Utbyggt SFR - Driftskede

Vy ovan jord av utbyggt SFR i driftskede.

Licens Icke kommersiell användning
Fotograf/Källa LAJ Illustration
Ladda ner
Storlek

2,99 MB • 4544 x 2258 px

Utbyggt SFR

Utbyggt SFR

Fotomontage utbyggt SFR. Grå delen är den befintliga delen av anläggningen. Blå del visar utbyggnaden.

Licens Icke kommersiell användning
Fotograf/Källa Lasse Modin
Ladda ner
Storlek

8,19 MB • 3544 x 2350 px

Utbyggt SFR under jord

Utbyggt SFR under jord

Utbyggt SFR under jord. Sex salar i den utbyggda delen, fyra salar och en silo i den befintliga delen av anläggningen. Vy ovan jord - dri...

Licens Icke kommersiell användning
Fotograf/Källa LAJ Illustration
Ladda ner
Storlek

5,85 MB • 3543 x 2067 px